یه فنجون قهوه داغ!!!


(خوشبختانه) یه دوست دخترم نداریم سر پست بهش فکر کنیم دو تا 2 بیتی خاص واسش بنویسیم 

بریم تو فاز غم و غصه 

روزارو بشموریم 

3 ساعت تو صف تلفن وایستیم 30 ثانیه صداشو بشنویم + 06 تهران - نیروی زمینی ارتش - 15 روز گذشت ...

+قرارگاه منطقه ای شمالغرب نزاجا - 260 روز گذشت ... 1392/12/17+نوشته شده در ساعت9 PMتوسط فرهاد | |


می تونی شبو هر جا که خواستی سحر کنی 

اصلا سحرو هر جای شب که خواستی ...


+خلاصه آخره بی بند و باریه :))

+نوشته شده در ساعت12 PMتوسط فرهاد | |


تو خواب می تونی با صدای بلند اعتراف کنی و هیچ خطر جانیی تهدیدت نمی کنه

+ چه سوتی ایی که دیشب ندادم :)

+نوشته شده در ساعت8 PMتوسط فرهاد | |


می تونی با یه دوربین و چند تا باطری مسافرت بری .


+نوشته شده در ساعت10 PMتوسط فرهاد | |

کسی بهت فشار نمیاره چایی بریز !

+نوشته شده در ساعت2 AMتوسط فرهاد | |


مجبور نیستی به هر سازی برقصی !


+نوشته شده در ساعت9 PMتوسط فرهاد | |

 

همه ی تخت خواب مال خودمه

+ تاپیک جدید  ۲۵/۲/۸۹

+نوشته شده در ساعت1 PMتوسط فرهاد | |